El- och Gasteknik AB arbetar med de ledande produkt- och brännartillverkarna för Naturgas, Gasol, Biogas och Eldningsolja i Industri, Värmeverk och Företag med Ugnar, Spannmålstorkar, Ångpannor, Hetvattenpannor och Varmvattenpannor.
Installation av gasspis och gasledning åt privatkunder

Brännarbyte, nybyggnad, ombyggnad, underhåll och felavhjälpning i Gas-, Olje- och Elanläggningar.
Besiktning av gasanläggningar hos privat- och företagskunder. 
Nymontage, utbyte och felavhjälpning av gasmätare och volymomvandlare med tillhörande insamlings- och kommunikationsutrustning.